Branża Sprzedaż narzędzi

Ważniejsze, wykonane prace podczas wdrożenia oprogramowania ERP w firmie z branży Sprzedaż i produkcja narzędzi

 1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej.
 2. Dostawa i uruchomienie serwerów IBM, systemów operacyjnych, bazy MS SQL.
 3. Instalacja systemu Comarch ERP XL i modułów: Handel, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Import, Kadry i Płace, Produkcja, Modelowanie Procesów, Interfejs programistyczny, ECOD.
 4. Zebranie, uporządkowanie, zintegrowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie importu dotychczasowych baz danych – kontrahenci, produkty, materiały, receptury produkcyjne,  bilans otwarcia magazynu, pracownicy, nierozliczone płatności (bazy z programu handlowego, programu księgowego, płacowego, inne bazy xls, bazy marketingowe).
 5. Konfiguracja funkcjonalna modułów systemu Comarch ERP XL (w tym definicja struktury firmy, działów, uprawnień, opisów analitycznych, schematów księgowych, zestawień księgowych, itp.).
 6. Modyfikacja standardowych wydruków, projekty nowych wydruków.
 7. Przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych.
 8. Uruchomienie wymiany dokumentów w systemie ECOD (wymiana dokumentów z dużymi sieciami handlowymi).
 9. Prace programistyczne i przygotowanie dodatkowych funkcjonalności:  system prognozowania zakupu surowców i materiałów, internetowy system obsługi stałych Klientów, system planowania i rozliczania pracowników i innych.

 

Branża Sprzedaż Pojazdów i Części

Ważniejsze, wykonane prace podczas wdrożenia oprogramowania ERP w firmie z branży Sprzedaż pojazdów i części

 1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej.
 2. Instalacja systemu Comarch ERP XL i modułów: Handel, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace, ECOD.
 3. Zebranie, uporządkowanie, zintegrowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie importu dotychczasowych baz danych – kontrahenci, towary, bilans otwarcia magazynu, pracownicy, dokumenty, nierozliczone płatności (bazy z programu handlowego, programu księgowego, płacowego, inne bazy xls, bazy marketingowe).
 4. Konfiguracja funkcjonalna modułów systemu Comarch ERP XL (w tym definicja struktury firmy, działów, uprawnień, opisów analitycznych, schematów księgowych, zestawień księgowych, itp.).
 5. Modyfikacja standardowych wydruków, projekty nowych wydruków.
 6. Przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych.
 7. Integracja z dodatkowymi aplikacjami:
  – Integracja ERP XL z WMS Consafe Logistics,
  – Integracja ERP XL z MAH firmy Think,
  – Integracja ERP XL ze sklepem internetowym firmy Think.
 8. Uruchomienie pracy terminalowej i sprzedaży detalicznej w odległej lokalizacji.
 9. Prace programistyczne i przygotowanie dodatkowych funkcjonalności:
  – Narzędzie do tworzenia i wydruku Homologacji,
  – Mechanizm importu zamówień i kart towarowych z plików Excel,
  – Mechanizm importu dokumentów przyjęć wraz z numerami seryjnymi z plików Excel.
 10. Opracowanie i uruchomienie rozszerzeń:
  – Internetowy system obsługi firm współpracujących (wraz ze specjalnym modułem zgłoszeń serwisowych i historią pojazdów),
  – System analiz i raportowania,
  – Obsługa magazynu pojazdów na urządzeniach przenośnych.

Branża Elektronika i Elektrotechnika

Ważniejsze, wykonane prace podczas wdrożenia oprogramowania ERP w firmie z branży elektronicznej (produkcja)

 1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej.
 2. Dostawa i uruchomienie serwerów IBM, systemów operacyjnych, bazy MS SQL.
 3. Instalacja systemu Comarch ERP XL i modułów: Handel, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Import, Kadry i Płace, Serwis, Produkcja, Business Intelligence, ECOD, Modelowanie Procesów, Definiowanie Interfejsu.
 4. Zebranie, uporządkowanie, zintegrowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie importu dotychczasowych baz danych – kontrahenci, towary, bilans otwarcia magazynu, pracownicy, nierozliczone płatności (bazy z programu handlowego, programu księgowego, płacowego, inne bazy xls, bazy marketingowe).
 5. Konfiguracja funkcjonalna modułów systemu Comarch ERP XL.
 6. Modyfikacja standardowych wydruków, projekty nowych wydruków.
 7. Przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych.
 8. Uruchomienie wymiany dokumentów w systemie ECOD (wymiana dokumentów z dużymi sieciami handlowymi).
 9. Automatyzacja procesów generowania dokumentów handlowych – uruchomienie funkcjonalności modelowania procesów.
 10. Uruchomienie e-sklepu (Comarch iSklep24) i zintegrowanie z systemem Comarch ERP XL.
 11. Prace programistyczne i przygotowanie dodatkowych funkcjonalności:
  – Rozbudowa funkcjonalności modułu Serwis i Remonty,
  – Automatyczne wyliczanie normatywów,
  – System lojalnościowy,
  – System naliczania prowizji partnerom,
  – Rejestracja plików do obiektów ERP XL,
  – Konwerter plików ECOD.
 12. Opracowanie i uruchomienie e-rozszerzeń ( internetowej platformy obsługiwanej za pomocą przeglądarki internetowej)
  – e-Klient,
  – e-Handlowiec,
  – e-CRM,
  – e-Raporty.

 

 

Branża Technika Sanitarna i Grzewcza

Ważniejsze, wykonane prace podczas wdrożenia oprogramowania ERP w firmie z branży techniki sanitarnej i grzewczej (produkcja)

 1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej.
 2. Instalacja systemu Comarch ERP XL i modułów: Handel, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe, Import, Kadry i Płace, CRM, Produkcja, Business Intelligence.
 3. Zebranie, uporządkowanie, zintegrowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie importu dotychczasowych baz danych – kontrahenci, towary, bilans otwarcia magazynu, pracownicy, nierozliczone płatności (bazy z programu handlowego, programu księgowego, płacowego, inne bazy xls, bazy marketingowe).
 4. Modyfikacja standardowych wydruków, projekty nowych wydruków i raportów.
 5. Konfiguracja funkcjonalna modułów systemu Comarch ERP XL (w tym definicja struktury firmy, działów, uprawnień, schematów księgowych, zestawień księgowych, itp.).
 6. Prace programistyczne – uruchomienie mechanizmu opisów analitycznych wg różnych wymiarów (automat + możliwość wprowadzania ręcznego)
 7. Przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych.
 8. Uruchomienie pracy terminalowej w odległych lokalizacjach